Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
17 Έγκριση λειτουργίας πιλοτικού βιομετρικού συστήματος για ερευνητικό σκοπό
127 Απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας βιομετρικού συστήματος για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου
57 Έγκριση λειτουργίας δύο πιλοτικών βιομετρικών συστημάτων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς
31 Πιλοτικό βιομετρικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα «Μακεδονία»
56 Εφαρμογή συστήματος δακτυλοσκόπησης για πρόσβαση εργαζομένων σε εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας
39 Απόρριψη αίτησης θεραπείας - Στάθμιση ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των ενδιαφερομένων υποκειμένων από την επεξεργασία δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κρίσιμες διατάξεις του Ν. 2472/1997, και το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα - Αλυσιτελής επίκληση ύπαρξης εισαγγελικής παραγγελίας για τη διαβίβαση των εγγράφων
52 Απόφαση για την εφαρμογή συστήματος δακτυλοσκόπησης από τράπεζα
50 Επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων με χρήση βιομετρικής μεθόδου
59 Απόρριψη αίτησης για εγκατάσταση πιλοτικού βιομετρικού συστήματος ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων
39 Επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών