Άλλοι τομείς επεξεργασίας δεδομένων

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σημαντικούς τομείς όπως στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας/ενημέρωσης (ΜΜΕ) όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης καθώς και στον τομέα της παιδείας και έρευνας.