Παραγωγική λειτουργία του Online Toolkit στο Πλαίσιο του Έργου byDesign

Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ

Στο πλαίσιο του έργου byDesign αναπτύχθηκε εύχρηστο και προσαρμόσιμο διαδικτυακό εργαλείο (Online Toolkit) με στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Το Online Toolkit αποτελείται από έναν εύχρηστο οδηγό δέκα (10) απλών ερωτήσεων με στόχο την προσαρμογή του παραγόμενου υλικού (zip αρχείο με καταλόγους ανά θεματική ενότητα) στις ανάγκες της εκάστοτε ΜμΕ. Διαθέτει οδηγίες χρήσης και μετά την ολοκλήρωσή του παραπέμπει σε μια σύντομη αλλά εξαιρετικά χρήσιμη αξιολόγηση.

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Online Toolkit πατώντας εδώ.

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου byDesign_online-toolkit@dpa.gr.


Λογότυπο byDesign toolkit & Europe

Το παρόν διαδικτυακό εργαλείο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Disclaimer: Το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού εργαλείου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και αποτελεί αποκλειστική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.