Προσωπικά δεδομένα

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα εξής:

  • για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,
  • αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά δεδομένα,
  • τον χρόνο τήρησής τους,
  • τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, εάν υπάρχουν,
  • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα,
  • εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ, και
  • ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την εκάστοτε επεξεργασία, καθώς και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας, ταξινομημένες ανά κατηγορία επεξεργασίας, θα βρείτε στη συνέχεια της παρούσας ενημέρωσης.