Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 21 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
47 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτον
27 Επιβολή προστίμου για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης
15 Επιβολή προστίμου για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους
14 Στοιχεία που αναγράφονται εξωτερικά σε φάκελο αποστολής και καθίστανται ορατά από τρίτους
2 Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’
3 Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’
55 Περιστατικό παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Τουρισμού και μη ορισμός ΥΠΔ
33 Επιβολή κυρώσεων σε ΚΕΕΛΠΝΟ (νυν ΕΟΔΥ) και Σωματείο Εργαζομένων ΚΕΕΛΠΝΟ (νυν ΕΟΔΥ) για παραβιάσεις ΓΚΠΔ
40 Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ και μη ανταπόκρισή του σε άσκηση δικαιώματος υποκειμένου
39 Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβίαση της αρχής αναλογικότητας και τη μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης