Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 17 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
42 Επίπληξη για την αποκάλυψη ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε άλλους παραλήπτες
18 Καταγγελία για αποστολή ευχετήριου SMS σε κινητό τηλέφωνο από πολιτικό - Παραπομπή στην Ολομέλεια
17 Επιβολή προστίμου για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων και μη ορθή ανταπόκριση σε δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής
13 Επιβολή προστίμου για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα διαγραφής
14 Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας
46 Πολιτική επικοινωνία μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων
31 Επιβολή προστίμου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών της
61 Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων
62 Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων
60 Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων