Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 20 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
37 Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης γονέα σε ιατρικά δεδομένα ανήλικου τέκνου
43 Συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Palantir Technologies για την αντιμετώπιση της πανδημίας
41 Αυτεπάγγελτος έλεγχος της Αρχής σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της δήλωσης αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests)
36 Επιβολή προστίμου για τη μη λήψη κατάλληλων τεχνικών οργανωτικών μέτρων
28 Εξέταση καταγγελίας για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα ανηλίκου - Επιβολή προστίμου
7 Επίπληξη στον ΟΚΑΝΑ για παράνομη συλλογή πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης
8 Επίπληξη στον ΟΚΑΝΑ για παράνομη συλλογή πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης
54 Καταγγελία υπαλλήλου για τη διαβίβαση ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε Δ.Ο.Υ.
28 Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξεων αρχειοθέτησης υποθέσεων της Αρχής
31 Επιβολή προστίμου για χρήση προσωπικών δεδομένων από μη νόμιμη πηγή