Αποτελέσματα αναζήτησης

Search Criteria

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 2730 αποτελέσματα

… Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ.: 210-6475600, Fax: 210-6475628, contact@dpa.gr, … της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής, … τα προσήκοντα μέτρα ορθής χρήσης και προστασίας. Ως προς είδος των δεδομένων που τηρούνται στο chip της κάρτας, η …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… 1 Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα Τ: 210 6475 600 • E: contact@dpa.gr • www.dpa.gr Αθήνα, … προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Κωνσταντίνος … και στις …2020 (6.1GB). Δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί το είδος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν μέσω της εν λόγω …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… 1 Αθήνα, 06-09-2022 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2194 ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2022 Η … π.μ., προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής … επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α … Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο κατάστηµά της 7-10-.2015 µετά από πρόσκληση του Προέδρου … κωλυοµένου του Προέδρου της Αρχής Πέτρου Χριστόφορου και τα αναπληρωµατικά µέλη Σπυρίδων Βλαχόπουλος, ως …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3352630 FAX: 210-3352617 Αθήνα, ΑΠ: 1241 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 27 / 2003 Η Αρχή Προστασίας … του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 4-4-2003 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον Δημήτριο Γουργουράκη, … έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από ενημέρωση για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό και την έκταση της …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Αθήνα 20-4-2004 ΑΠ: 829 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 21 / 2004 Η … Παρέστησαν οι Δ. Γουργουράκης, Πρόεδρος, Α. Παπαχρίστου, και Σ. Λύτρας, τακτικά μέλη, και τα αναπληρωματικά Α. … που εκφεύγει από τις αρμοδιότητες της Αρχής. Η αναγραφή του είδος ποινής στις προσωρινές βεβαιώσεις στοιχείων ταυτότητας …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5260/05-09-2014 Α Π Ο Φ Α … της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Π. Χριστόφορος, … του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (περ. Ε’, παρ. 2). Το είδος της επεξεργασίας (ήτοι ηλεκτρονική υποβολή των
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… 1 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ορθή Επανάληψη Αθήνα, 08-04-2020 Αριθ. πρωτ.: … προκειμένου να εκδώσει Γνωμοδότηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία … διαδικτυακό του τόπο χωρίς να γίνεται κάποια διάκριση στο είδος των πινάκων (γενικοί μικτοί πίνακες και πίνακες …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Αθήνα 8 -6-2005 ΑΠ: 2131 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 41 / 2005 Η Αρχή … του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 7-4-2005 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον Δ. Γουργουράκη, … η διεύθυνση του, το τηλέφωνο του, ο φορέας απασχόλησης, το είδος της απασχόλησης, οι αποδοχές του, η ειδικότητά του, η …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 210 6475600, Fax: 210 6475628, contact@dpa.gr / … Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά µέλη Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος Συµβώνης, Σπυρίδων Βλαχόπουλος, … ΝΟΜΟ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ. 1 του ΓΚΠ∆: «Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως µε χρήση νέων τεχνολογιών και
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής