Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτον

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
47
Περίληψη

Η Αρχή επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε εκτελούντα την επεξεργασία, διότι ενήργησε ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας και δεν ενημέρωσε τα υποκείμενα των δεδομένων για τη διαβίβαση αυτή.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr