Υποβολή αιτήματος διαβίβασης δεδομένων εκτός ΕΕ στην Αρχή

Για την υποβολή αίτησης στην Αρχή για χορήγηση άδειας διαβίβασης δεδομένων εκτός ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, ο φορέας που προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα εκτός ΕΕ (εξαγωγέας των δεδομένων) πρέπει να συμπληρώσει ειδική φόρμα και να την υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης της.

Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή συνίσταται, συνοπτικά, στα εξής βήματα:

 1. Σύνδεση του εξαγωγέα των δεδομένων στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «Φορέα», με χρήση των διαπιστευτηρίων τα οποία διαθέτει για το σύστημα taxisnet (στον ίδιο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σύνδεση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής).
 2. Συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας «Αίτημα (για λοιπές χρήσεις)» (οδηγίες συμπλήρωσης).
 3. Συμπλήρωση της κατηγορίας αιτήματος της ως άνω ηλεκτρονικής φόρμας με την επιλογή «4.Αίτηση άδειας διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός ΕΕ (άρθρο 46 παρ. 3)».
 4. Επισύναψη στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα ενός ή περισσοτέρων ξεχωριστών αρχείων (κατά προτίμηση σε μορφή word) τα οποία αφορούν:
  • την περιγραφή του αντικειμένου της αίτησης προς την Αρχή,
  • το κείμενο των εργαλείων (όπως συμβατικές ρήτρες, διοικητικές ρυθμίσεις) μέσω των οποίων παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις υπέρ του υποκειμένου των δεδομένων, και
  • τυχόν άλλα έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με την αίτηση.
 5. Υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας με τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα.

Κατ’ εξαίρεση υποβολή αίτησης στην Αρχή για χορήγηση άδειας διαβίβασης δεδομένων εκτός ΕΕ με e-mail

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, υφίσταται η δυνατότητα υποβολής της ως άνω αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επισημαίνεται, όμως, ότι ο τρόπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής της σχετικής αίτησης στην Αρχή.

Στην περίπτωση αυτή, ακολουθούνται, συνοπτικά, τα παρακάτω βήματα:

 1. Συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων του παρακάτω εντύπου αιτήματος υπευθύνου/εκτελούντος/φορέα.

Έντυπο (docx / pdf) αιτήματος υπευθύνου/εκτελούντος/φορέα.

 

 1. Συμπλήρωση της κατηγορίας αιτήματος του ως άνω εντύπου με την επιλογή «4.Αίτηση άδειας διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός ΕΕ (άρθρο 46 παρ. 3)».
 2. Αποστολή μηνύματος προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr με θέμα «Υποβολή αίτησης στην Αρχή για χορήγηση άδειας διαβίβασης δεδομένων σε χώρα εκτός ΕΕ», με επισύναψη σε αυτό των παρακάτω:
  • Tου συμπληρωμένου ως άνω εντύπου.
  • Ενός ή περισσοτέρων ξεχωριστών αρχείων (κατά προτίμηση σε μορφή word) τα οποία αφορούν:
   1. την περιγραφή του αντικειμένου της αίτησης προς την Αρχή,
   2. το κείμενο των εργαλείων (όπως συμβατικές ρήτρες, διοικητικές ρυθμίσεις) μέσω των οποίων παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις υπέρ του υποκειμένου των δεδομένων, και
   3. τυχόν άλλα έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με την αίτηση.
  • Της περιγραφής των λόγων που οδήγησαν στην υποβολή της ως άνω αίτησης με τον τρόπο αυτό και όχι μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής.

Περισσότερα για την επεξεργασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας εδώ.