Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών

Κατηγορία
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
2617

Δημοσιεύθηκε η Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία δίδονται κατευθυντήριες γραμμές για τη νόμιμη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε ιδιωτικούς χώρους προσβάσιμους στο κοινό. Η χρήση των καμερών επιτρέπεται για την προστασία προσώπων και αγαθών που βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο. Ο σκοπός αυτός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον ή τη νομική υποχρέωση του διαχειριστή του χώρου να προστατεύσει τα πρόσωπα και τα αγαθά από παράνομες πράξεις.

Η Οδηγία περιλαμβάνει ένα Γενικό Μέρος που ρυθμίζει το πεδίο εφαρμογής της, την εξειδίκευση της αρχής της αναλογικότητας, την απαγόρευση επιτήρησης χώρων εργασίας, το χρόνο τήρησης των δεδομένων, την υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή της εγκατάστασης του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, την υποχρέωση ενημέρωσης των προσώπων που εισέρχονται στην εμβέλεια του συστήματος και το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων.

Στο Ειδικό Μέρος της Οδηγίας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας καμερών στις διάφορες κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας, όπως πολυκατοικίες, γραφεία, τράπεζες, ξενοδοχεία, σχολεία, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, μουσεία, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ.

Με την έκδοση της Οδηγίας, η οποία καταργεί προγενέστερη του 2000, ελπίζεται ότι θα υπάρχει αποτελεσματικότερος έλεγχος της εκτεταμένης χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στα διάφορα κτίρια, όπως και ενημέρωση του κοινού για τη νομιμότητα λειτουργίας των συστημάτων αυτών. Διευκρινίζεται ότι η Οδηγία δεν αφορά την εγκατάσταση καμερών από κρατικές αρχές σε δημόσιους χώρους. Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από το άρθρο 14 του ν. 3917/2011 και τις διατάξεις του υπό έκδοση διατάγματος.

Το κείμενο της Οδηγίας είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής www.dpa.gr → Πράξεις της Αρχής.

 

Τμήμα Επικοινωνίας

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr