Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 


Εγχειρίδιο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα!

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας).
Στη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς επίσης και σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και δελτία Τύπου της Αρχής.
Μπορείτε να εγγραφείτε στο site μας και να κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής για πολίτες και για υπεύθυνους επεξεργασίας (ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων, καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, εγγραφή στη λίστα του άρθρου 13, λήψη της λίστας άρθρου 13).

 
Νέα
(02-08-2016)-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1250 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ της 12ης Ιουλίου 2016 βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 

Η Αρχή εξέδωσε το 15ο τεύχος του «Ενημερωτικού Δελτίου» της (Newsletter).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ SAFE HARBOR
☞ 16.10.2015: ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ SCHREMS ΚΑΤΑ DATA PROTECTION COMMISSIONER (C-362-14)

☞ 2.2.2016: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

☞ 3.2.2016: ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SCHREMS

Για την καλύτερη πλοήγησή σας στη δικτυακή πύλη της Αρχής, προτείνονται
Internet Explorer 9 (και άνω) ή Mozilla Firefox 33 (και άνω) ή Google Chrome 38 (και άνω) καθώς
επίσης και ανάλυση οθόνης 1280x1024

Οδηγίες για την εγγραφή, καθώς και για την είσοδο σας στην διαδικτυακή μας πύλη, θα βρείτε εδώ