Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα!

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας).
Στη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς επίσης και σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και δελτία Τύπου της Αρχής.


GDPR – ΓΚΠΔ

25 Μαΐου 2018

Το υλικό της ιστοσελίδας μας ενημερώνεται συνεχώς με πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Δείτε «Τα δικαιώματά μου» και «Οδηγίες για υπευθύνους επεξεργασίας».

Ανακοίνωση - Ενημέρωση


  • Μετά τις 25 Μαΐου 2018 δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης αρχείου ή επεξεργασίας ή βιντεοεπιτήρησης στην Αρχή. Το αρχείο δραστηριοτήτων τηρείται εσωτερικά στην επιχείρησή σας ή στον φορέα σας και διατίθεται στην Αρχή σε περίπτωση που ζητηθεί.

  • Eξυπηρέτηση κοινού

  • Προσοχή: Η υποχρέωση ανακοίνωσης ορισμού DPO ικανοποιείται ΜΟΝΟ με την υποβολή συγκεκριμένου εντύπου. Οποιαδήποτε προηγούμενη (πριν την 25η Μαΐου 2018) δήλωση στοιχείων υπευθύνου προστασίας δεδομένων που έχει υποβληθεί στην Αρχή ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη.

  • Λειτουργία Διαδικτυακών Υπηρεσιών της Αρχής – Προσωρινή απενεργοποίηση

    Σας ενημερώνουμε ότι οι αυτοματοποιημένες διαδικτυακές υπηρεσίες της ΑΠΔΠΧ που παρέχονται προς Πολίτες και Υπευθύνους Επεξεργασίας έχουν προσωρινά απενεργοποιηθεί, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες που προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ).

    Για την ηλεκτρονική επικοινωνία με την Αρχή δείτε εδώ.

    Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι διαδικτυακές μας υπηρεσίες να είναι σύντομα πλήρως ενεργές.

 
Νέα
(21-06-2018)-Διευκρινίσεις σχετικά με την πιστοποίηση πράξεων επεξεργασίας δεδομένων και την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων (DPOs).
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ
 
(01-06-2018)-Άρθρο της Ελένης Μαρτσούκου, τακτικού Μέλους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο epixeiro.gr (μέρος Α`): ``ΜΙΚΡΈΣ & Μεσαίες Επιχειρήσεις: 12 Πρακτικά Βήματα Συμμόρφωσης προς τον GDPR``.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
 
(01-06-2018)-Άρθρο της Ελένης Μαρτσούκου, τακτικού Μέλους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο epixeiro.gr (μέρος Β`): ``ΜΙΚΡΈΣ & Μεσαίες Επιχειρήσεις: 12 Πρακτικά Βήματα Συμμόρφωσης προς τον GDPR``.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
 
Για την πλοήγησή σας στη δικτυακή πύλη της Αρχής, προτείνονται: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 SP2, Mozilla Firefox 2 και άνω, καθώς και Google Chrome (BETA), και ανάλυση οθόνης 1280x1024

Οδηγίες για την εγγραφή, καθώς και για την είσοδο σας στην διαδικτυακή μας πύλη, θα βρείτε εδώ