Επίπληξη στον ΟΚΑΝΑ για παράνομη συλλογή πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
7
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή, με αφορμή υποβληθείσα καταγγελία, εξέτασε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αρμοδιότητάς της, τη νομιμότητα της συλλογής πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης απασχολουμένων του ΟΚΑΝΑ, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 (προτού διευκρινισθεί αν το προσωπικό του ΟΚΑΝΑ υπάγεται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό) και 206 ν. 4820/2021, και των σχετικών ρυθμίσεων της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 52795 (ΦΕΚ Β΄3959/27.08.2021) ΚΥΑ και προ της διαλειτουργικότητας των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων, και επισημαίνοντας ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού/νόσησης συνιστούν δεδομένα ειδικής κατηγορίας, έκρινε ότι η συλλογή τους ήταν παράνομη (άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. α΄ και γ΄ ΓΚΠΔ), καθώς πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 33 ν. 4816/2021, και, κατά πλειοψηφία, απηύθυνε επίπληξη στον ΟΚΑΝΑ για την παράνομη συλλογή τους.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr