Απόρριψη προσφυγής για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απέρριψε προσφυγή για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης προσφεύγοντος στο βιογραφικό του σημείωμα που, κατά τους ισχυρισμούς του, είχε καταθέσει ο ίδιος στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, διότι δεν προέκυψε ότι κατατέθηκε και καταχωρήθηκε το επικαλούμενο βιογραφικό σημείωμα του καταγγέλλοντος στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ ούτε ότι η καταγγελλομένη εταιρεία τηρούσε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο υποβληθέντων αυτοβούλως βιογραφικών σημειωμάτων ή βάση δεδομένων καταχώρισης βιογραφικών σημειωμάτων.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr