Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
17
Περίληψη

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, καθότι καταχωρίσθηκε στους ανωτέρω καταλόγους για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισης του αλλοδαπού στους εν λόγω καταλόγους.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr