Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 2113 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 2

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Intellexa για μη συνεργασία με την Αρχή

Απόφαση 1

Δικαίωμα στη λήθη - Παραπομπή εξέτασης καταγγελίας κατά της Google LLC από το Τμήμα της Αρχής στην Ολομέλεια

Απόφαση 69

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Απόφαση 5

Προσωρινή διαταγή για περαιτέρω τήρηση δεδομένων

Απόφαση 6

Προσωρινή διαταγή για περαιτέρω τήρηση δεδομένων

Απόφαση 65

Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης από εταιρεία δημοσκοπήσεων

Απόφαση 68

Kαταγγελία του συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μελών του

Απόφαση 67

Καταγγελία για αναπαραγωγή και δημοσίευση επαγγελματικών συμβολαίων με προσωπικά δεδομένα

Απόφαση 66

Καταγγελία κατά εταιρείας για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης

Απόφαση 4

Εντολή συμμόρφωσης για μη σύννομη εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Απόφαση 64

Κανόνες αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας στις αποφάσεις της Αρχής που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της

Απόφαση 38

Επιβολή προστίμου για παραβίαση των διατάξεων του άρ. 12 ν. 3471/2006 σε πάροχο τηλεπικοινωνιών

Απόφαση 63

Αυτεπάγγελτη ανάκληση αποφάσεων περί μη ζητηθείσας πολιτικής επικοινωνίας κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ

Απόφαση 39

Επιβολή προστίμου για παραβίαση των διατάξεων του άρ. 12 ν. 3471/2006 σε πάροχο τηλεπικοινωνιών

Απόφαση 62

Καταγγελία υποψηφίου για θέση καθηγητή κατά πανεπιστημίου