Φόρμα εγγραφής για την ημερίδα της Αρχής στις 30/1/2023

Μήνυμα κατάστασης

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Δυστυχώς, οι διαθέσιμες θέσεις έχουν συμπληρωθεί.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση απευθείας μέσω διαδικτύου από τον ιστότοπο της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας.