Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 1979 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 7

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφια βουλευτή για αζήτητη τηλεφωνική κλήση προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 8

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε υποψήφιο δημοτικών εκλογών για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Απόφαση 12

Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας

Απόφαση 13

Επιβολή προστίμου για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα διαγραφής

Απόφαση 14

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 11

Διαγραφή στοιχείων πελάτη και διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων

Απόφαση 949

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 10

Προσφυγή αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Απόφαση 4

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 6

Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά αποφάσεως της Αρχής σχετικά με πρόσβαση τρίτου σε ιατρικό φάκελο ασθενούς

Απόφαση 710

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 5

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασφαλισμένων από ασφαλιστική εταιρία

Απόφαση 3

Εξέταση καταγγελίας για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Απόφαση 2

Απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής

Απόφαση 1

Ανάκληση απόφασης