Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 260 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 55

Περιστατικό παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Τουρισμού και μη ορισμός ΥΠΔ

Απόφαση 2896

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 2160

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 40

Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ και μη ανταπόκρισή του σε άσκηση δικαιώματος υποκειμένου

Απόφαση 39

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβίαση της αρχής αναλογικότητας και τη μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης

Απόφαση 2000

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Γνωμοδότηση 4

Γνωμοδότηση επί Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153

Απόφαση 30

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ΝΠΔΔ για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους

Απόφαση 1579

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 1182

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 949

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 710

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 416

Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Απόφαση 8139

Παράταση της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων έως και 15.1.2021

Απόφαση 8128

Ορισμός Επόπτη και Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών για την χορήγηση πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα