Πρόσβαση μαθητή στα στοιχεία που αφορούν τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του και την αναγραφή στο απολυτήριο του

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr