Αυστηρή προειδοποίηση σε υπεύθυνο επεξεργασίας να αποστέλλει διαφημιστικά SMS σε πελάτες του, οι οποίοι αποτέλεσαν παραλήπτες του από 24/5/2018 μηνύματος με το οποίο ζητήθηκε η συγκατάθεσή τους, μόνον εφόσον οι πελάτες παρείχαν τη συγκατάθεση αυτή

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
11
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πρώην πελάτη γυμναστηρίου, ο οποίος έλαβε SMS μία ημέρα πριν από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, με το οποίο του ζητήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του για να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για προσφορές. Παρότι ο καταγγέλλων δεν συγκατατέθηκε στο SMS, ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνέχισε να του στέλνει διαφημιστικά μηνύματα επικαλούμενος την εξαίρεση του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006 για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων στους πελάτες του χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η Αρχή έκρινε ότι νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών (στους οποίους εστάλη το παραπάνω μήνυμα), για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, αποτελεί η συγκατάθεσή τους βάσει του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006 και όχι η βάση που προβλέπεται κατ’ εξαίρεση στο άρθρο 11 παρ. 3 του ιδίου νόμου.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr