Απόρριψη αιτημάτων έκδοσης προσωρινής διαταγής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απέρριψε αιτήματα για έκδοση προσωρινής διαταγής.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr