Αναρμοδιότητα της Αρχής να επιβάλει σε υπεύθυνο επεξεργασίας υποχρέωση χορήγησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
8
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας υποχρέωση χορηγήσεως προσωπικών δεδομένων σε αιτούντες τρίτους και περαιτέρω κύρωση για μη εκτέλεση της υποχρέωσης αυτής. Το βάρος της εξέτασης αιτήσεων τρίτων φέρει αποκλειστικά ο υπεύθυνος επεξεργασίας (γνωμοδότηση Αρχής 4/2009). Σύμφωνα με την απόφαση 52/2018 η υπόθεση τίθεται στο αρχείο καθότι αφορά εκκρεμή αίτηση τρίτου για χορήγηση προσωπικών δεδομένων.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr