Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 149 αποτελέσματα

Κατηγορία Ημερομηνία Τίτλος
Ανακοίνωση Ενημέρωση σχετικά με την εμφάνιση συνόλου δεδομένων στο διαδίκτυο
Δελτίο Τύπου Εμφάνιση συνόλου δεδομένων (dataset) στο διαδίκτυο
Δελτίο Τύπου Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής
Δελτίο Τύπου Συστάσεις της Αρχής σχετικά με την ανάρτηση απολογητικού υπομνήματος σε ιστοσελίδες
Δελτίο Τύπου 15η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων - Βασικά σημεία της ενημερωτικής ημερίδας
Δελτίο Τύπου Παράταση της προθεσμίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για τη δράση byDesign έως 3/2/2021
Δελτίο Τύπου Δημοσίευση των τελικών απαιτήσεων της Αρχής για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης και των φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας
Δελτίο Τύπου Ενημερωτική ημερίδα της Αρχής με θέμα: «Προστασία δεδομένων στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας»
Ανακοίνωση Ενημέρωση για παράταση μεταβατικής περιόδου
Ανακοίνωση Ανακοίνωση σχετικά με το έργο "byDesign" για Φορείς
Δελτίο Τύπου Νέα διαδικτυακή πύλη και αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής
Ανακοίνωση Ανακοίνωση σχετικά με καταγγελίες για τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την προώθηση χρηματιστηριακών προϊόντων
Ανακοίνωση Ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής
Ανακοίνωση Εξυπηρέτηση κοινού κατόπιν ραντεβού
Ανακοίνωση Ανακοίνωση για την απόφαση 5/2020