Αποτελέσματα αναζήτησης

Search Criteria

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 2474 αποτελέσματα

… άρθρου 64 παρ. 3 του ΓΚΠΔ. Με τη γνώμη αυτή, η οποία εστάλη στην Αρχή με ηλεκτρονικό τρόπο στις 29 Ιουλίου 2020, το … λήψης αποφάσεων, ii) Οικονομική ανεξαρτησία, iii) Οργανωτική ανεξαρτησία, iv) Ανεξαρτησία ως προς τη … αποδείξεις (π.χ. αναλυτική περιγραφή συνολικής οργανωτικής δομής, ύπαρξη ανεξάρτητων διαδικασιών αναφορών/διαχείρισης …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… για υποβολή της αναφοράς-καταγγελίας. Το ΥΠΑΙΘ απέστειλε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. … Για τον λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη δομή και τον 10 μεγάλο αριθμό οργανικών και εποπτευόμενων … απαιτείται ειδικότερος έλεγχος που να λαμβάνει υπόψη την οργανωτική δομή του Υπουργείου, τον αριθμό υπαλλήλων και …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… και Γ/ΕΙΣ/7111/16-10-2020 καταγγελίες της στην Αρχή, η Α (εφεξής «καταγγέλλουσα»), υπάλληλος της … ο ορισμός ενός μόνο ΥΠΔ, πλην όμως λαμβάνεται υπόψη η οργανωτική δομή και το μέγεθός του. Στην προκειμένη περίπτωση, προέκυψε …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την 27/07/2022, προκειμένου να εξετάσει την … αρ. 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, (ΕΔ …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… / γνωμοδοτήσεις / οδηγίες, της Αρχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της�www.dpa.gr Αρχη Προστασιασ Δεδομενων … των προηγούμενων ετών ως προς τη διάρθρωση της ύλης και τη δομή των σχετικών πινάκων και γραφημάτων, τα οποία … στην Αρχή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, για την οργανωτική προσαρμογή της στην εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού …
Ενότητα: Ετήσια έκθεση
… ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 24-04- 2018, σε συνέχεια των από 5-12-2017 … κλήσεις απαντώνται από τον καλούµενο αλλά, λόγω τεχνικής ή οργανωτικής αστοχίας, δεν δροµολογούνται σε χειριστή, κατά …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην έδρα της την 4.2.2015 και ώρα 10:00 µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που … ή µη της σχετικής αδείας µετά από την υποβολή εκ µέρους του υπευθύνου επεξεργασίας των κατά τα ανωτέρω αιτήσεων. ΓΙΑ …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 24-04- 2018, σε συνέχεια των από 5-12-2017 … κλήσεων απαντώνται από τον καλούµενο αλλά, λόγω τεχνικής ή οργανωτικής αστοχίας, κατά τους ισχυρισµούς του ΟΤΕ, δεν …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 24-04- 2018, σε συνέχεια των από 5-12-2017 … κλήσεων απαντώνται από τον καλούµενο αλλά, λόγω τεχνικής ή οργανωτικής αστοχίας, κατά τους ισχυρισµούς της Cosmote, δεν …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την Τετάρτη 05.08.2020, σε συνέχεια της από … άρθρο 43 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ [«ορθή» εκτίμηση] 5.1 Οργανωτική δομή και ανώτατα διοικητικά στελέχη Το Ε.ΣΥ.Δ., εκτός από …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής