Νομιμότητα αποστολής ιατρικών αποτελεσμάτων ασθενών νοσοκομείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
176
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr