Καταχώρηση από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχετικό μητρώο στοιχείων ομογενών αλβανικής υπηκοότητας με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr