Καταγγελίες για παράνομη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων θανόντων, για παράνομη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων ιατρών, χειρουργών σε διάφορους φορείς, ΜΜΕ και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για παράνομη σύσταση και λειτουργία αρχείου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
38
Θεματική ενότητα
PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr