Καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων σχετικά με την καταχώριση δεδομένων μαθητών/γονέων-κηδεμόνων και εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων στην ενιαία κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠΕΘ με την ονομασία «mySchool»

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
10
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απέρριψε την καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων σχετικά με την καταχώριση δεδομένων μαθητών/γονέων-κηδεμόνων και εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων στην ενιαία κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠΕΘ με την ονομασία «mySchool». Ειδικότερα έκρινε ότι είναι νόμιμη η καταχώριση στο σύστημα «mySchool» μόνο των δεδομένων των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων που κρίνονται αναγκαία για τον σκοπό της άσκησης της ιεραρχικής και διαβαθμισμένης εποπτείας του ΥΠΕΘ και των δεδομένων των μαθητών/γονέων-κηδεμόνων των ιδιωτικών σχολείων, η συλλογή και τήρηση των οποίων προβλέπεται ειδικώς από το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ή είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων εποπτείας των οικείων υπηρεσιών του ΥΠΕΘ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr