Κανόνες αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας στις αποφάσεις της Αρχής που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
64
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή αποφάσισε ομόφωνα τον προσδιορισμό των κανόνων για την αφαίρεση στοιχείων ταυτότητας στις αποφάσεις της που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr