Γνωμοδότηση επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Κατηγορία
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή γνωμοδότησε σε σχέση με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων. Η Αρχή αναγνωρίζει τέσσερις βασικές δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες είναι κατ’ αρχήν σύμφωνες με τις βασικές αρχές νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων, ενώ διατύπωσε παρατηρήσεις με σκοπό τη βελτίωση των διατάξεων και τη μελλοντική ορθή εφαρμογή τους.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr