Επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
16
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή από ιδιοκτήτη διαμερίσματος πολυκατοικίας ότι ο διαχειριστής πολυκατοικίας, για την υποστήριξη πειθαρχικής αναφοράς που υπέβαλε στην υπηρεσία που υπηρετούσε ιδιοκτήτης άλλου διαμερίσματος, προσκόμισε και κατέθεσε αντίγραφα των εξοφλητικών αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών του διαμερίσματος του καταγγέλλοντος, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή του, η Αρχή έκρινε ότι: α) η χρήση των επίμαχων στοιχείων έγινε νομίμως για την υποστήριξη της πειθαρχικής αναφοράς του σε βάρος του καταγγέλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. στ’ του ΓΚΠΔ, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του καταγγέλλοντος για την επεξεργασία αυτής, β) πλην όμως ο καταγγελλόμενος δεν ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, ως όφειλε, κατά παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, ότι προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο τα συνέλεξε, και ειδικότερα ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις εξοφλητικές αποδείξεις των κοινοχρήστων δαπανών του καταγγέλλοντος, που είχε συλλέξει ως διαχειριστής, για την υποστήριξη της πειθαρχικής του αναφοράς σε βάρος του. Για τον λόγο αυτό η Αρχή απηύθυνε στον καταγγελλόμενο διαχειριστή της πολυκατοικίας επίπληξη για μη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr