Επίπληξη για την αποκάλυψη ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε άλλους παραλήπτες

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
42
Περίληψη

Η Αρχή απηύθυνε επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας που απέστειλε ηλεκτρονική αλληλογραφία σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, τοποθετώντας τα στοιχεία των παραληπτών στο πεδίο «Προς». Όταν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό παραληπτών οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι οι διευθύνσεις των παραληπτών δεν θα κοινοποιούνται σε μεγάλο αριθμό προσώπων. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η επιλογή της «κρυφής κοινοποίησης» ή να αποστέλλονται μεμονωμένα μηνύματα, όταν υπάρχει η δυνατότητα.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr