Επιβολή προστίμου για παραβίαση της αρχής της ελαχιστοποίησης κατά την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης υπηρεσιακής ταυτότητας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
59
Περίληψη

Η Αρχή έκρινε ότι η αναγραφή της επιβολής ποινής και των σχετικώς εφαρμοζόμενων διατάξεων επί της προσωρινής βεβαίωσης ταυτότητας υπηρετούντος στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστά παραβίαση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. γ) ΓΚΠΔ και επέβαλε στο καταγγελλόμενο διοικητικό πρόστιμο, ενώ έδωσε εντολή στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να εκδώσουν σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr