Επιβολή διοικητικού προστίμου για αποστολή αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
45
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία κατά Κέντρου Διά Βίου Μάθησης αναφορικά με αποστολή αζήτητης επικοινωνίας προωθητικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό την εμπορική προώθηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ για διαπιστωθείσα παράβαση του εν λόγω άρθρου.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr