Έλεγχος νομιμότητας διάταξης του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για την επεξεργασία δεδομένων υγείας των μαθητών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr