Αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
19
Περίληψη

Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε υποψήφιο ευρωβουλευτή, για παραβίαση του άρθρου 11 του ν. 3471/206 λόγω αποστολής αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να συντρέχει καμία εκ των προϋποθέσεων νομιμότητας για την εν λόγω επεξεργασία. Συγκεκριμένα, ο καταγγελλόμενος συνέλεξε την ηλεκτρονική διεύθυνση της παραλήπτριας από το διαδίκτυο, χωρίς να έχει προϋπάρξει καμία επικοινωνία μαζί της.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr