Αναρμοδιότητα της Αρχής να εξετάσει καταγγελία που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών εντός οικίας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
22
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή έκρινε ότι δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ και ο ν. 4624/2019 σε περίπτωση εγκατάστασης και λειτουργίας καμερών εσωτερικά εντός των δωματίων οικίας, επειδή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στην εξαίρεση της «αποκλειστικά προσωπικής και οικιακής δραστηριότητας», ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο καταγγέλλων ήταν υποχρεωμένος να μεταβαίνει στην οικία της καταγγελλόμενης προκειμένου να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο του, παρουσία της καταγγελλόμενης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr