Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής

Κατηγορία
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
654

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, την  Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2020.

Ο κύριος Μενουδάκος σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η Eτήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το 2020 παρουσιάζει αναλυτικά το έργο που υλοποιήθηκε στους τομείς παρέμβασής της, στο πλαίσιο του ενημερωτικού, ρυθμιστικού, ελεγκτικού – κυρωτικού ρόλου της. Συγχρόνως, αποτυπώνει την ικανότητα γρήγορης προσαρμογής, την εργατικότητα και την προσήλωση του προσωπικού της Αρχής στην πραγματοποίηση της σταθερά διευρυνόμενης αποστολής που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία. Μέσα στις έκτακτες συνθήκες και προκλήσεις που προέκυψαν, λόγω της πανδημίας, κατά τις οποίες το κρίσιμο πρόταγμα ήταν δικαιολογημένα η προάσπιση της δημόσιας υγείας, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις ελευθερίες και χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό τεχνολογία που προϋποθέτει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  Οι εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων επιφορτίστηκαν με το δυσχερές έργο της προσπάθειας να εξισορροπηθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού με την εξυπηρέτηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο οι απαιτούμενες σταθμίσεις είναι ιδιαίτερα δυσχερείς και κρίσιμες, καθώς εφαρμόζονται σε δεδομένες κάθε φορά, αλλά ευρισκόμενες σε δυναμική πορεία εξέλιξης, πραγματικές συνθήκες στο πεδίο των αλληλοσυγκρουόμενων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Αρκετές ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, εξέδωσαν ανακοινώσεις και κατευθυντήριες οδηγίες που είχαν ως αφετηρία τη σκέψη ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λοιπή σχετική νομοθεσία παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων υγείας για την καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά με την τήρηση των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων των πολιτών».

Ο Πρόεδρος της Αρχής συμπλήρωσε επίσης ότι «η Αρχή παρά τα διαχρονικά προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης επαρκών πόρων, ανταποκρίθηκε το 2020 στον μέγιστο δυνατό βαθμό αφενός στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό και τον εθνικό νόμο 4624/2019 και αφετέρου στις πάγιες ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της. Οι προσπάθειές της έχουν πάντα ως γνώμονα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στο έργο της, το οποίο αποσκοπεί στη διαμόρφωση συνολικού περιβάλλοντος φιλικού στην προστασία δεδομένων στη χώρα μας και στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας ευθύνης και συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία». Τέλος, ο κύριος Μενουδάκος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής και μέσω αυτού τη Βουλή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα ανταποκριθεί, με την περαιτέρω αρωγή και συμπαράστασή τους, στις αυξανόμενες προσδοκίες της κοινωνίας και των πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβίβασε την Έκθεση προς ενημέρωση και συζήτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η Ετήσια Έκθεση 2020 της Αρχής είναι διαθέσιμη στο www.dpa.gr → «Ενημέρωση» → «Ετήσιες Εκθέσεις».

 

Τμήμα Επικοινωνίας

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr