Δήλωση του Προέδρου της Αρχής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκου

Κατηγορία
Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
2571

Με αφορμή την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκου, επισημαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η προστασία της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας, της ψυχικής υγείας και της ιδιωτικής σφαίρας του ανήλικου θύματος έχει προτεραιότητα απέναντι στο δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται απολύτως η διάδοση πληροφοριών και ειδήσεων που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανήλικου θύματος, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών, με τις οποίες ταυτοποιούνται οι γονείς, οι συγγενείς και ο φιλικός του κύκλος. Εναπόκειται στην ευθύνη των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης, τηρουμένης της απαράβατης απαγόρευσης της ταυτοποίησης, η προσέγγιση της παρουσίασης του θέματος με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το αντικειμενικό συμφέρον του ανήλικου θύματος και να ευαισθητοποιείται το κοινωνικό σύνολο απέναντι σε τέτοια απεχθή εγκλήματα.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η παραβίαση των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την ελληνική νομοθεσία.

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr