Ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής

Κατηγορία
Ανακοίνωση
Ημερομηνία
Αριθμός Πρωτοκόλλου
8403

Η Αρχή προετοιμάζει αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας της. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες θα τεθούν σε λειτουργία εντός του δεύτερου 10ημέρου του Ιανουαρίου 2021. Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης, ο χώρος εγγεγραμμένων πολιτών και υπευθύνων επεξεργασίας θα αντικατασταθεί από νέα, σύγχρονη εφαρμογή. Μέσω αυτής θα διευκολύνεται, σε μεγάλο βαθμό, η υποβολή κάθε τύπου υπόθεσης στην Αρχή (π.χ. καταγγελίες, αιτήματα, δηλώσεις DPO, εγγραφή στο μητρώο άρθρου 13 κ.λπ.) και η επικοινωνία με τους χειριστές των υποθέσεων.

Η σύνδεση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής επιλέχθηκε να πραγματοποιείται μέσω των λογαριασμών του Taxisnet, ώστε να πιστοποιείται με ακρίβεια η ταυτότητα φυσικών και νομικών προσώπων. Μετά την έναρξη λειτουργίας τους, οι παλαιοί κωδικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται έως σήμερα από μικρό ποσοστό χρηστών (της τάξης του 5%), θα απενεργοποιηθούν.

Όσοι χρήστες το επιθυμούν μπορούν να μεταφορτώσουν τα έγγραφά τους ή τις πληροφορίες τους, έως την έναρξη λειτουργίας των αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Μετά τη λειτουργία των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κάθε έγγραφο θα παραμένει βεβαίως διαθέσιμο, αλλά εκτός των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς δεν θα δίδεται η δυνατότητα σύνδεσης παλαιών και νέων λογαριασμών.

Για την ακριβή ημερομηνία ενεργοποίησης των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

 

Τμήμα Επικοινωνίας

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr