Περιστατικό διαρροής δεδομένων από την Ελληνική Αστυνομία εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
43
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αναφορά πολίτη σχετικά με το ότι έλαβε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς οι οποίοι υποδύονταν την Ελληνική Αστυνομία, στο περιεχόμενο των οποίων υπήρχαν προσωπικά του δεδομένα που ο ίδιος είχε αποστείλει προς την Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο αίτησής του. Η Αρχή επέβαλε στην Ελληνική Αστυνομία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, την κύρωση της επίπληξης κατά το άρθρο 58 παρ. 2 β΄ του ΓΚΠΔ για παραβάσεις των άρθρων 32 (ως προς την ασφάλεια της επεξεργασίας), 33 και 34 (μη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης και ενημέρωσης προσώπων) και 15 (μη πλήρης ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης) του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω περιστατικό αφορούσε μια κυβερνοεπίθεση γνωστή με το όνομα EMOTET η οποία έπληξε πολύ μεγάλο αριθμό συστημάτων ανά τον κόσμο και ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προέβη σε ενέργειες για την αντιμετώπισή της και για αποτροπή αντίστοιχης μελλοντικής επίθεσης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr