Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

  • Όταν πραγματοποιώ αγορές λιανικής, είμαι υποχρεωμένος να δίνω τα προσωπικά μου δεδομένα για έκδοση απόδειξης;

Όχι. Μπορείτε, όμως, να δώσετε το όνομά μας για δική σας διευκόλυνση ώστε να εκπέσει το ποσό της αγοράς από το φορολογητέο εισόδημα.

  • Όταν πραγματοποιώ αγορές με πιστωτική κάρτα, είμαι υποχρεωμένος να επιδεικνύω την ταυτότητά μου;

Η απλή επίδειξη της ταυτότητάς σας στην παραπάνω περίπτωση είναι θεμιτή για τον σκοπό της εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας και διασταύρωση των στοιχείων σας με τα στοιχεία στην πιστωτική σας κάρτα.

Στην περίπτωση που πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, απλά επιδεικνύετε μαζί με την κάρτα και την ταυτότητά σας. Δεν γίνεται καταγραφή των δεδομένων της ταυτότητας. Η συλλογή στοιχείων επιτρέπεται όταν είναι απαραίτητη για τη συναλλακτική πράξη, για παράδειγμα, όταν πρόκειται να εκτελεστεί κάποια παραγγελία ή παράδοση αγαθών.

  • Σε σύμβαση για να αποκτήσω πιστωτική κάρτα υπάρχει όρος σύμφωνα με τον οποία η τράπεζα έχει τη δυνατότητα διαβίβασης των στοιχείων μου σε τρίτους για τον σκοπό της άμεσης προώθησης/εμπορίας προϊόντων. Έχω το δικαίωμα να ζητήσω εξαίρεση αυτού του όρου;

Ο συγκεκριμένος όρος έχει κριθεί καταχρηστικός και δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στο σώμα της σύμβασης, αλλά σε ξεχωριστό σημείο εκτός αυτής. Η τράπεζα οφείλει να σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν επιθυμείτε ή όχι τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό ο οποίος δεν εξυπηρετεί τις συναλλακτικές σας υποχρεώσεις.

  • Εισπρακτικές εταιρείες που ενεργούν κατ’ εντολή τράπεζας/εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με «ενοχλούν» για να εισπράξουν αυτά που οφείλω. Είναι νόμιμη η ενέργεια;

Στο πλαίσιο της σχέσης αντιπροσώπευσης, οι εισπρακτικές εταιρείες επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενεργώντας ως εκτελούσες την επεξεργασία για λογαριασμό του εκάστοτε υπεύθυνου επεξεργασίας. Η επεξεργασία είναι νόμιμη εφόσον α)περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον σκοπό αντιπροσώπευσης, β) τηρούνται οι όροι του άρθρου 10 του ν.2472/97 σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας και γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Μπορείτε να δείτε την απόφαση 20/2001 της Αρχής για πρόσθετες πληροφορίες.

  • Τι ισχύει για την ανάρτηση των κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες;

Τα δεδομένα που αναγράφονται στον πίνακα των κοινοχρήστων αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συνιστούν αρχείο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο ε του ν. 2472/1997. Η συλλογή και η καταχώρισή τους σε κατάσταση είναι νόμιμη και μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη συγκατάθεση των συνιδιοκτητών, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που υπέχουν οι συνιδιοκτήτες προς καταβολή των κοινοχρήστων χρεών, (άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο α). Συγκεκριμένα η συλλογή και η καταχώρισή τους από τον διαχειριστή υπεύθυνο της επεξεργασίας είναι απαραίτητη, τόσο προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνιδιοκτήτες για τις προσωπικές τους οφειλές, όσο και για το εάν έχουν εξοφλήσει όλοι οι συνιδιοκτήτες την συμβατική τους υποχρέωση προς καταβολή των κοινοχρήστων που τους αναλογούν. Για να αποφευχθεί η ανακοίνωση και η μετάδοση των προσωπικών δεδομένων των συνιδιοκτητών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση των κοινοχρήστων σε τρίτους είναι σκόπιμο η κατάσταση αυτή να αναρτάται σε χώρο της πολυκατοικίας μη προσβάσιμο σε τρίτους πλην των ενδιαφερομένων συνιδιοκτητών. Εάν τούτο δεν είναι δυνατόν να γίνει πρέπει η ανάρτηση να πραγματοποιείται σε χώρο όπου η πρόσβαση επισκεπτών είναι δυσχερής (π.χ. στον τοίχο της σκάλας του πρώτου προς το δεύτερο όροφο ή στον τοίχο της σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου). Όσον αφορά τη διαγραφή των ονομάτων των συνιδιοκτητών που έχουν εξοφλήσει τα κοινόχρηστα που τους βαρύνουν, η διαγραφή αυτή από τον διαχειριστή γίνεται προς ενημέρωση του αρχείου, και είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.

Βλ. αποφάσεις της Αρχής: 75/2002, 35/2006.

Δείτε περισσότερες συχνές ερωτήσεις σχετικά με:
Υγεία
Ασφάλιση
Παιδεία – έρευνα
Χρηματοπιστωτικά – Τειρεσίας
Τηλεπικοινωνίες
Βιομετρικά συστήματα