Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Η αίτηση για τη χορήγηση της λίστας του Άρθρου 13 πραγματοποιείται μόνο μία φορά (και αφού προηγηθεί η εγγραφή σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δικτυακής πύλης της Αρχής (δείτε εδώ)).

Από τη στιγμή που η αίτησή σας εγκριθεί θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάζετε τη λίστα του άρθρου 13 από τον προσωπικό σας χώρο στη δικτυακή μας πύλη, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε νέα αίτηση.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση για τη χορήγηση της λίστας του άρθρου 13 την πρώτη φορά, πατήστε το σύνδεσμο Χορήγηση λίστας του άρθρου 13. Θα οδηγηθείτε στην πιο κάτω φόρμα, όπου θα δείτε προσυμπληρωμένα τα στοιχεία σας (όπως αυτά συμπληρώθηκαν κατά την εγγραφή του υπεύθυνου επεξεργασίας).


 

Στη παραπάνω φόρμα, αφού βεβαιώσετε ότι τα στοιχεία σας είναι ακριβή τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι, πατήστε το κουμπί Υποβολή αίτησης.  Με τον τρόπο αυτό υποβάλεται αυτόματα η αίτηση σας στην Αρχή και σας αποδίδεται από το σύστημα ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου. Στη λίστα των υποθέσεων σας (από το link Οι υποθέσεις μου) θα δημιουργηθεί μια υπόθεση τύπου "Χορήγηση της λίστας του άρθρου 13" όπως στο Σχήμα που φαίνεται πιο κάτω. Αρχικά η υπόθεση θα εμφανίζεται σε κατάσταση "Άνοιγμα". Μόλις η υπόθεση περάσει σε κατάσταση "Διεκπεραιωμένη" σημαίνει ότι η Αρχή έχει εγκρίνει την αίτησή σας και μπορείτε να λαμβάνεται αυτόματα τη λίστα του άρθρου 13 όσες φορές θέλετε.


Από τη στιγμή που η αίτησή σας εγκριθεί, για να λάβετε την ενημερωμένη λίστα του άρθρου 13 πατήστε και πάλι το σύνδεσμο Χορήγηση λίστας του άρθρου 13.  θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα όπως στο Σχήμα πιο κάτω. Πατώντας στο σύνδεσμο "...πιέστε εδώ για να...", μπορείτε να κατεβάσετε τη λίστα. 

Μπορείτε να επανάλβετε τη λήψη της λίστας όσες φορές επιθυμείτε. Κάθε φορά που λαμβάνετε την επικαιροποιημένη λίστα η ενέργειά σας καταγράφεται. Στον πίνακα που φαίνεται στο Σχήμα καταγράφονται όλες οι χορηγήσεις που έχετε πραγματοποιήσει, ώστε να γνωρίζετε πόσες φορές και πότε έχετε παραλάβει τη λίστα του άρθρου 13.


Στη παραπάνω φόρμα, αφού βεβαιώσετε ότι τα στοιχεία σας είναι ακριβή τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι, πατήστε το κουμπί Υποβολή αίτησης.  Με τον τρόπο αυτό υποβάλεται αυτόματα η αίτηση σας στην Αρχή και σας αποδίδεται από το σύστημα ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου. Στη λίστα των υποθέσεων σας (από το link Οι υποθέσεις μου) θα δημιουργηθεί μια υπόθεση τύπου "Χορήγηση της λίστας του άρθρου 13" όπως στο Σχήμα που φαίνεται πιο κάτω. Αρχικά η υπόθεση θα εμφανίζεται σε κατάσταση "Άνοιγμα". Μόλις η υπόθεση περάσει σε κατάσταση "Διεκπεραιωμένη" σημαίνει ότι η Αρχή έχει εγκρίνει την αίτησή σας και μπορείτε να λαμβάνετε αυτόματα τη λίστα του άρθρου 13 όσες φορές θέλετε.