Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΑρχήΓενική πληροφόρησηH ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σάς υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.

Θα σας πούμε:

  • γιατί είμαστε αρμόδιοι να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

  • για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε

  • αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά στοιχεία

  • τον χρόνο τήρησής τους

  • εάν υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες των προσωπικών σας στοιχείων

  • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα, και

  • εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Το πρώτο μέρος της ενημέρωσης είναι πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώσουμε σε όλους.

Το υποτιτλισμένο βίντεο από το Γραφείο του Επιτρόπου για την Πληροφορία (Information Commissioner Office) της Μ. Βρετανίας σας παρέχει μια εικόνα για την εν λόγω ενημέρωση και τα σχετικά δικαιώματά σας.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και τα δικαιώματά σας θα βρείτε στην συνέχεια της παρούσας ενημέρωσης.