Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Επικαιρότητα>> Προκηρύξεις της Αρχής
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Προκηρύξεις της Αρχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού (24/11/2016)

Δείτε την πρόσκληση εδώ
Δείτε την αίτηση εδώ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού (12/07/2017)

Δείτε την πρόσκληση και την αίτηση εδώ

Προκήρυξη για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία που τυχόν δεν περιλαμβάνεται στο τεύχος της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την προϊσταμένη Διοικητικού της Αρχής, κ. Αιμιλία Χρυσοβελίδη, στο τηλ. 210-6475630

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ

Επικαιρότητα