Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Τα δικαιώματά μου>> Υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριών
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριώνΗ Αρχή, με βάση το άρ. 57 παρ. 1 ε’ ΓΚΠΔ, έχει αρμοδιότητα να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν από τον ΓΚΠΔ. Για την απάντηση του αιτήματος, ενδεχομένως, να απαιτηθεί συνεργασία με εποπτικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.


Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτημα παροχής πληροφόρησης;

Αίτημα για πληροφόρηση μπορεί να υποβάλει μόνον το υποκείμενο των δεδομένων-φυσικό πρόσωπο (πολίτης). Στην Αρχή δεν μπορούν να απευθυνθούν γι’ αυτόν τον σκοπό υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία ή φυσικό πρόσωπο για γενικό θέμα που δεν σχετίζεται με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Τι μπορεί να αφορά το αίτημα παροχής πληροφόρησης;

Το αίτημα πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή για ερωτήσεις που σχετίζονται με τη νομιμότητα μιας επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας, ασκώντας τα δικαιώματά σας (ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης – βλ. άρ. 15 ΓΚΠΔ).


Με ποιο τρόπο θα μου απαντήσει η Αρχή;

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στα υποκείμενα των δεδομένων τις κατάλληλες πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Συνεπώς, αν από το αίτημά σας προκύπτει ότι απαιτείται εμπλουτισμός της πληροφορίας που παρέχουμε δημόσια στην ιστοσελίδα μας, θα κάνουμε τις απαραίτητες προσθήκες και θα σας ενημερώσουμε γι’ αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο.

Για λόγους αμεσότητας, προτιμούμε την άτυπη επικοινωνία μαζί σας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν όμως επιθυμείτε έγγραφη απάντηση, παρακαλούμε να το επισημάνετε ειδικά.


Πότε να αναμένω απάντηση από την Αρχή;

Η Αρχή προσπαθεί να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στις υποχρεώσεις της, αλλά λόγω του φόρτου των υποθέσεων που χειρίζεται, οι απαντήσεις της δεν είναι πάντα άμεσες. Στον ΓΚΠΔ δεν ορίζεται χρόνος μέσα στον οποίο η Αρχή οφείλει να απαντήσει εγγράφως. Άλλωστε σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως όταν τίθεται ζήτημα συνεργασίας της Αρχής με εποπτικές αρχές σε άλλα κράτη μέλη, απαιτείται αρκετός χρόνος για την ολοκληρωμένη απάντηση ενός αιτήματος.


Πώς υποβάλλεται ένα αίτημα παροχής πληροφόρησης;

Πριν υποβάλετε το αίτημα, συμβουλευθείτε την ειδική ενότητα «Τα δικαιώματά μου» στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Αν θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα αυτή δεν είναι επαρκείς, θα πρέπει να συμπληρώσετε το παρακάτω πρότυπο έντυπο αιτήματος παροχής πληροφόρησης.

Στο έντυπο υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Εάν αυτά τα πεδία δεν συμπληρωθούν ή αν χρησιμοποιηθεί άλλο έντυπο με το οποίο δεν παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες, η Αρχή έχει δικαίωμα να μην σας απαντήσει.

Έντυπο (doc / pdf) αιτήματος παροχής πληροφόρησης.


Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αιτήματος πληροφόρησης με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email:

 • Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr.

  • Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εγγραφείτε ως «Πολίτης» και να επιλέξτε την επιλογή «Υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριών».

  • Αφήστε όλα τα πεδία κενά, και απλά επισυνάψτε το έντυπο καταγγελίας.

 • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής:

  • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.

 • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος).

  • Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.

 • Με φαξ στο +30 210 6475628.

Τα δικαιώματά μου