Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Τα δικαιώματά μου>> Δικαιώματα στην ηλεκτρονική επικοινωνία
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Δικαιώματα σχετικά με ηλεκτρονικές επικοινωνίεςO νόμος 3471/2006 (όπως ισχύει) ρυθμίζει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο νόμος αυτός μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα ζητήματα, ως ειδικότερος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Ο νόμος περιλαμβάνει κυρίως υποχρεώσεις που αφορούν τους φορείς παροχής διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από τις οποίες προκύπτουν και τα δικαιώματα των συνδρομητών των υπηρεσιών αυτών.

Επιπλέον, προβλέπονται ρυθμίσεις οι οποίες έχουν εφαρμογή σε όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας, όπως αυτές για την καταγραφή κλήσεων, τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε πληροφορία αποθηκευμένη σε τερματικό εξοπλισμό χρήστη (π.χ cookies), σχετικά με τη νομιμότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS προωθητικού χαρακτήρα.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από την ειδική αυτή νομοθεσία περιλαμβάνουν:

  • τις διατάξεις για την τήρηση του απορρήτου, μεταξύ των οποίων και οι ρυθμίσεις για την καταγραφή κλήσεων και την πρόσβαση σε τερματικό εξοπλισμό χρήστη. Δείτε αναλυτικά: Θεματική Ενότητα>>Υπηρεσίες Διαδικτύου>>Η χρήση cookies στο διαδίκτυο,

  • το δικαίωμα να μη λαμβάνει αναλυτικούς λογαριασμούς,

  • δικαιώματα σχετικά με την υπηρεσία ένδειξης ταυτότητας γραμμής (αναγνώριση κλήσης και περιορισμού αυτής),

  • το δικαίωμα να εμποδίζει τις αυτόματα προωθούμενες κλήσεις από τρίτους στην τερματική συσκευή του,

  • το δικαίωμα να μη συμπεριλαμβάνεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό δημόσιο κατάλογο, καθώς και

  • το δικαίωμα να μην δέχεται ανεπιθύμητες επικοινωνίες διαφημιστικού χαρακτήρα. Δείτε αναλυτικά: Θεματική Ενότητα SPAM.

Τα δικαιώματά μου