Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ>> Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΤα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους (σχετ. άρθρα 18, 19 ΓΚΠΔ). Συγκεκριμένα το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο να περιορίσει την επεξεργασία. Το δικαίωμα αυτό είναι εναλλακτικό του δικαιώματος για διαγραφή (άρ.16) και του δικαιώματος εναντίωσης (άρ. 21).Δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και ισχύει μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί είτε γραπτά είτε προφορικά.


Πότε το υποκείμενο των δεδομένων έχει αυτό το δικαίωμα;

Όταν:

  -το υποκείμενο των δεδομένων επικαλείται την ανακρίβεια των δεδομένων του και ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα,

  -η επεξεργασία είναι παράνομη,

  -τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο ζητά την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών του αξιώσεων,

  -το υποκείμενο έχει ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός του.


Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης. Συγκεκριμένα,

  α) εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διόρθωση των ανακριβών του δεδομένων, μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει το αίτημα διόρθωσης,

  β) εάν το υποκείμενο ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, μπορεί να ζητήσει παράλληλα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει το αίτημα εναντίωσης.


Τρόποι Περιορισμού:

Ο ΓΚΠΔ προτείνει πολλούς τρόπους περιορισμού της επεξεργασίας, όπως:

  -τα δεδομένα να μεταφερθούν προσωρινά σε άλλο σύστημα,

  -να μην υπάρχει πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα,

  -τα δεδομένα να μην είναι προσωρινά δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα.


Χρόνος συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας:

Ισχύει ό,τι και στο δικαίωμα πρόσβασης.

Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ