Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ>> Δικαίωμα διόρθωσης
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Δικαίωμα διόρθωσηςΤα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων τους, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων τους, όταν αυτά είναι ελλιπή (σχετ. άρθρα 12, 15, 19 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί γραπτά ή προφορικά.


Πότε τα δεδομένα είναι ανακριβή;

Ο ΓΚΠΔ δεν δίνει ορισμό για την ακρίβεια των δεδομένων. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ομάδας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46 ΕΚ τα δεδομένα είναι ανακριβή όταν αυτά είναι λανθασμένα (π.χ. κάποιος αναφέρεται ως έγγαμος, ενώ δεν είναι).


Πότε τα δεδομένα είναι ελλιπή;

Όταν η απουσία δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση ή παρεξήγηση.


Χρόνος συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας:

Ισχύει ό,τι και στο δικαίωμα πρόσβασης.

Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ